Bridge – regler og spillvarianter


Bridge – regler og varianter

Bridge er et kortspill som stammer fra en gammel spillvariant kjent som whist. I begge disse spillene dreier det seg om å ta stikk. Bridge spilles med fire spillere fordelt på to lag. Disse sitter rundt et bord, der lagkameratene alltid sitter mot hverandre, nord og sør mot øst og vest. Kortene fra en standard kortstokk på 52 kort blir delt ut til alle spillere, slik at hver spiller får 13 kort. I hver runde skal spillerne legge ut ett kort hver av samme sort, og den som legger ut kortet med høyest verdi vinner stikket. Kortene fra 2 til 10 har pålydende verdi, knekt er verdt 11, dame er verdt 12, konge er verdt 13 og esset er verdt 14. 

Når alle kortene er spilt og alle rundene er gjennomført, teller man opp hvilket lag som har fått flest stikk. I mange versjoner av bridge velges det én sort som trumf. Hvis en spiller ikke har sorten som blir spilt av første spiller i en gitt runde, kan han eller hun legge trumf, og dermed likevel ha muligheten til å ta stikket.

Utviklingen av bridge

Gjennom utviklingen av kortspillet bridge har det kommet flere variasjoner og medfølgende regler for disse. De mest populære variantene av bridge kalles auksjons-bridge og kontrakts-bridge, som begge har vært hyppig spilt over hele verden siden starten av 1900-tallet. Kontrakts-bridge var spesielt populært mot midten av 1900-tallet, og ble etter hvert mer populært enn noen annen form for kortspill. I tillegg til millioner av hobbyspillere rundt om i verden, ble det stiftet utallige organiserte klubber som har konkurrert om ære og berømmelse i bridge opp gjennom tidene.

Reglene i vanlig bridge ble definert på slutten av 1800-tallet, da man innførte trumf. Den spilleren som deler ut kortene får anledning til å velge trumf, eller gi dette valget til sin medspiller på den andre siden av bordet, etter at alle har sett på kortene sine. Etter valg av trumf har spilleren til venstre mulighet til å annonsere «dobling». Dobling meldes som regel hvis man sitter med svært gode kort og er trygg på at laget sitt vil få flest stikk. Etter en eventuell dobling har neste spiller til venstre muligheten til å doble på nytt. Dobling fortsetter helt til alle har sagt pass. 

Spillets gang

Spillet starter ved at lagkameraten til kortgiveren legger kortene sine synlig for alle på bordet, som «blindemann». Spilleren starter deretter spillet, og spiller både med sine egne kort og blindemanns kort. Etter at alle kortene er spilt ut, gis det poeng til det laget som har fått flest stikk. Det tildeles poeng for annethvert stikk over seks, og valg av trumf er avgjørende for hvor mange poeng som tildeles. Hvis spar blir valgt som trumf, har annethvert stikk en verdi på to poeng. Velges i stedet kløver, ruter eller hjerter som trumf, gis henholdsvis fire, seks og åtte poeng. Hvis det ikke velges noen trumf, gis tolv poeng. Det første laget til å få 30 poeng vinner spillet, og et nytt spill kan starte.

Auksjons-bridge

Da auksjons-bridge ble introdusert, ble i stor grad alle reglene fra tradisjonell bridge beholdt. Denne varianten av bridge går ut på at spillere byr for å få retten til å velge trumf. Etter at alle kortene er delt ut og alle spillere har fått sett på kortene sine, begynner alle rundt bordet å by på hvor mange stikk de regner med å få etter at alle kortene er spilt ut. Det laget som byr høyest får velge trumf. Spillet følger ellers de samme reglene som vanlig bridge.

Kontrakts-bridge

Kontrakts-bridge introduserte en langt mer kompleks måte å tildele poeng på etter endt runde. I denne spillvarianten blir det ikke tildelt poeng hvis laget som byr høyest og vinner kontrakten ikke oppnår antallet stikk de har annonsert. Verdien på stikkene, straff og bonuser er mye høyere i kontrakts-bridge enn i auksjons-bridge. Det er ganske sannsynlig at disse endringene i reglene var sterke bidragsytere til at kontrakts-bridge ble så voldsomt populært etter at det ble introdusert tidlig på 1900-tallet. 

Etter at alle kortene er delt ut, starter budrunden, og spilleren som delte ut kortene starter. Verdien på trumf er annerledes i kontrakts-bridge enn i vanlig bridge. Her er spar høyest, etterfulgt av hjerter, ruter og kløver. Når en spiller byr, annonserer han eller hun hvilken sort som skal være trumf og antall stikk de som lag forventer å ta utover seks. Neste spiller til venstre får deretter mulighet til å by over, enten ved å velge samme antall stikk, men med en trumfsort av høyere verdi, eller flere stikk. Det høyeste budet som kan annonseres er sju, hvor man forventer å få samtlige 13 stikk uten trumf. Hvis en spiller ikke ønsker å by over forrige spiller, kan han eller hun melde pass eller doble. 

Når alle spillere har meldt pass, starter spillet, og spilleren som vant kontrakten starter med å legge ut første kort. Selve spillet følger mekanismen og reglene til vanlig bridge. Gitt at laget som fikk kontrakten klarte å få tilstrekkelig med stikk, får de bonuspoeng etter endt spill. Hvert stikk over seks gir poeng basert på hvilken trumf som ble valgt. Ruter og kløver gir 20 poeng for annethvert stikk, mens hjerter og spar gir 30 poeng for annethvert stikk. Hvis ingen trumf ble valgt, gis det 40 poeng for det første stikket og 30 for påfølgende stikk. Laget som vant får egne poeng for stikkene de fikk i kontrakten, og eventuelle stikk utover kontrakten går i en egen pott. Hvis kontrakten ble doblet, får det vinnende laget dobbelt med poeng for stikk innenfor kontrakten, og 100 poeng ekstra for hvert stikk utover kontrakten.